عفو و گذشت در اخلاق اسلامي از منظر كتاب و سنت
26 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفي